กิจกรรม

อธิการบดีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 06.59 น. ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ให้การต้อนรับ ดร.ณัฏฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้เข้ามาสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์พณิชยการพระนคร ภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อแสดงความเคารพ สร้างความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *