หน้าแรก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ข่าวสาร

พิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี : ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ ร่วมอัดรายการ “กบนอกกะลา” ในเรื่อง “การย้อมผ้า”

Prof. Diana Tuulik จาก TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตรเนีย เข้าเยี่ยมชมคณะ

ชมรายการคัมภีร์วิถีรวย เรื่องการพิมพ์และเพนท์ผ้าฝ้ายด้วยสีครามจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา

จัดแสดงการบรูณาการโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัชพงศ์ เทพรัตน์สาวโมช ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว อัจฉรา เทียนสว่าง เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

การบรรยายการส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับ TTK University

ดูทั้งหมด

จดหมายข่าว