หน้าแรก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว อัจฉรา เทียนสว่าง เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

การบรรยายการส่งเสริมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.พระนคร กับ TTK University

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

โควตาพิเศษ 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงและร่วมไว้อาลัย

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำมัดย้อมจากครามธรรมชาติ รุ่น 2

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมจากครามธรรมชาติ รุ่นที่ 2

ดูทั้งหมด

จดหมายข่าว