หน้าแรก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ข่าวสาร

ชมรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน เรื่องงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยผักตบชวา ของอาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) รอบ2 ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 2560

ขอแสดงความยินดี บัณฑิต และมหาบัณฑิตทุกท่าน

9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9

พิธีประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี : ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ ร่วมอัดรายการ “กบนอกกะลา” ในเรื่อง “การย้อมผ้า”

Prof. Diana Tuulik จาก TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตรเนีย เข้าเยี่ยมชมคณะ

ชมรายการคัมภีร์วิถีรวย เรื่องการพิมพ์และเพนท์ผ้าฝ้ายด้วยสีครามจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา

ดูทั้งหมด

จดหมายข่าว

ข่าวประกาศตรวจสอบราคา

Today : June 27, 2017

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Today : June 27, 2017

ดูทั้งหมด