กุมภาพันธ์ 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่่ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,425 บาท จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มขนาด A5 เพื่อใช้ในโครงการ Creative Young Designer Season 2 ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2566

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา 2566 สมัครผ่านเว็บไซด์    รับสมัครนักศึกษา รับตรง 66 (ป.โท) 

ITFD.RMUTP SPORT DAY 2022

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดโครงการกีฬาภายในรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล ชู๊ตบาสเกตบอลระยะไกล เหยียบลูกโป่ง และในช่วงบ่ายมีการจัดการประกวด ITFD.RMUTP Cover Dance Contest 2023 ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งมาร่วมเตะฟุตซอลกับทีมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นอีกด้วย  

ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีทอดตลาด

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศขายทอดตลาด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเรื่อง ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีทอดตลาด

คณะฯ ออกบูธโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ ในงานโครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ ในงานโครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยทางคณะฯ ได้ร่วมเดินแบบชุดแฟชั่น ในพิธีเปิดกิจกรรม และภายในบูธยังมีกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าให้กับผู้ที่เข้ามาชมผลงานและผลิตภัณฑ์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น