สิงหาคม 2565

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำผลงานจากงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์และเดินแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565 (Welcom Reception : Thailand Research Expo 2022) โดยเป็นผลงานที่ได้รับการต่อยอดจากนวัตกรรมเครื่องม้วนเส้นยืน ซึ่งเป็นงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ และผลงานเครื่องประดับจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในชุด“นวัตกรรมเสกสรรอัญมณีร้อยรัก…ถักทอเส้นใยธรรมชาติจากเศรษฐกิจชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์สากล” พร้อมทีมงาน ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น อาจารย์สุดากาญจน์ แยบดี อาจารย์ไอรดา สุดสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ และศิษย์เก่า เข้าร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์และเดินแฟชั่นโชว์ในงานดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565)

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคได้ที่งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่มา : งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร โทร : 02-6653555 ต่อ 3021 มือถือ : 095-3259337