กิจกรรม

RMUTP Open House : Opportunity Unlocked เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ศิษย์เก่า จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่ได้รับรางวัลโครงการการจัดนิทรรศการวิจัย การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1 ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม A ผลงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร บาติกจากแป้งหัวบอน ผลงานของ รศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
2. รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม B ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ชุด DIY สีครามจากธรรมชาติพร้อมใช้งานเพ้นท์สิ่งทอ ผลงานของ นส.หทัยทิพย์ ศรีชมภู
3. รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม C ผลงานด้านการขับเคลื่อนธุรกิจและการสร้างกำลังคน ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเศษด้ายเหลือใช้ในโรงงานสิ่งทอ ผลงานของ นายธีรภัทร์ ปัญญาเพียร และ รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ได้แก่
1. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ อริยะเครือ รองศาสตราจารย์สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์
2. รศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ รองศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยี
โดยขึ้นรับรางวัลจาก ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานนี้ยังมีการจัดกิจกรรม RMUTP Open House : Opportunity Unlocked 🔓 เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง ซึ่งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ร่วมจัดบูธแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *