“ประชาสัมพันธ์” นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 ((((ผู้กู้ยืมรายใหม่))))

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 ((((ผู้กู้ยืมรายใหม่)))) จัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามกำหนดการ การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ลิงค์สำหรับลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานระบบ DSL 👇 https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้ยืม 👇 https://www.studentloan.or.th/th/download/1 ลิงค์สำหรับเข้าร่วมกลุ่มไลน์ กยศ. รายใหม่/สิ่งทอฯ 👇 https://line.me/R/ti/g/dLbR5tLXgY ที่มา : งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร โทร : 02-665-3555 ต่อ 3031 มือถือ : 095-3259337 , 088-3078750                  

ภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2562

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

  download ไฟล์เต็ม เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปี 62      เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปี 62      ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 1 ปี 62      ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2 ปี 62    ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปี 62