กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พระนคร – ลงทะเบียน เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมส่งผลตรวจ ATK และชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๕๐๐ บาท – เสร็จพิธีฝึกซ้อมฯ เวลา ๑๕.๓๐ น. ***การแต่งกายเสมือนวันจริง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนด*** 🟣 ฝึกซ้อมย่อยรวม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ 🟣 ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี 🟪 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร […]

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ “นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม”

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ “นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องแพรวา ชั้น 7 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท) https://www.banmuang.co.th/news/economy/334706

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมรณรงค์ NOGIFT POLITY “งดให้ งดรับ”

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

NOGIFT POLITY คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมรณรงค์ “งดให้ งดรับ” ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้รับรางวัลโครงการการประกวดแข่งขันผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

       ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยผลการประกวดสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  วันที่ 10 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการประกวดผลงานสหกิจดีเด่น ซึ่งคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทโครงงาน/ ผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น เรื่อง “สีผงจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน” ซึ่งเป็น ผลงานของนายจิราเมธ สุภารัตน์ และประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น เรื่อง “Momijigari” ผลงานของ นายพิริยะพล โสภาคกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ผลการประกวดปรากฏว่าผลงานของนายจิราเมธ สุภารัตน์ เรื่อง “สีผงจากธรรมชาติและการประยุกต์ใช้งาน” ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รวมทั้งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันระดับภาคกลางต่อไป ส่วนผลงานเรื่อง “Momijigari” ของนายพิริยะพล โสภาคกุล ได้รับรางวัลชมเชยและได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ในนามของอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคก็ต้องขอขอบคุณ บริษัทจุลไทยฟอกย้อม จำกัด และบริษัทไทยวาโก้ […]

!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร