ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564)

เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *