ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563)

เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *