มีนาคม 2564

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ ระบบคลัทซ์และบำรุงรักษารถยนต์นั่งตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน อษ 7962 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,720.00 บาท จ้างงานตามภาระกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Date) จำนวน 1 อัตรา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงานของส่วนราชการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 50,076.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 52,385.79 บาท จ้างงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับบัณฑิตจบใหม่ […]

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Leave a commentPosted in สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

กุมภาพันธ์ 2564

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบสารเคมีและเครื่องแก้ว OVEN จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,696.00 บาท จ้างงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ      (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวม 18 อัตรา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,090,000.00 บาท

มกราคม 2564

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 700 บาท