ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564)

เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *