ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)

เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *