ข่าว

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ “นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม”

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ “นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องแพรวา ชั้น 7 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *