กิจกรรม

คณะฯ ออกบูธโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ ในงานโครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธโชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ ในงานโครงการสัปดาห์วิชาการและงานวิจัย คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยทางคณะฯ ได้ร่วมเดินแบบชุดแฟชั่น ในพิธีเปิดกิจกรรม และภายในบูธยังมีกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าให้กับผู้ที่เข้ามาชมผลงานและผลิตภัณฑ์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *