กิจกรรม

วันอาภากรรำลึก 19 ธันวาคม 2565

         เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดพิธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวัน “อาภากรรำลึก” วันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จุดธูปเทียนบูชาและถวายเครื่องสักการะ เพื่อความเป็นศิริมงคล ส่วนช่วงเย็นก็ได้มีการจัดกิจกรรมออกบูธร้านอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมดนตรีในสวน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *