กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครบรอบ 90 ปี (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เดิม) ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และได้นมัสการพระคุณเจ้าจากวัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยภายในงานมีการออกบูธอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งมีวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัย “วงฉลองขวัญสังคีต” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มาบรรเลงดนตรีไทย ภายในงานครั้งนี้อีกด้วย
ทั้งนี้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 90 ปี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *