กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครบรอบ 89 ปี

      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครบรอบ 89 ปี (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เดิม) ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และได้นมัสการพระคุณเจ้าจากวัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีพิธีมุฑิตาจิตอาจารย์อาวุโส
     ซึ้งในงานปีนี้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนคร นายกสมาคมศิษย์เก่าช่างกลพระนครเหนือ ท่านอาจารย์อาวุโส ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า มาร่วมในงานนี้ โดยภายในงานมีการออกบูธอาหารและเครื่องดื่ม ของที่ระลึก วัตถุมงคล มีการแสดงโขน จากศูนย์ศิลปะเพื่อเยาวชน และการแสดงความสามารถของนักศึกษาปัจจุบัน อีกทั้งมีวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัย “วงฉลองขวัญสังคีต” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มาบรรเลงดนตรีไทย ภายในงานครั้งนี้อีกด้วย
     ทั้งนี้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 89 ปี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *