ข่าว

ภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2562

 

download ไฟล์เต็ม

เทคโนโลยีเสื้อผ้า ปี 62      เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ ปี 62      ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 1 ปี 62      ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2 ปี 62    ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปี 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *