กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้บริจาคทุนการศึกษา โดยภายในพิธีได้มีการมอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาผู้ทำคุณโยชน์ให้แก่คณะ ผลการประกวดพานไหว้ครู และพิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประกอบพิธีโดย อาจารย์ชัยธวัช ตุ่มม่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *