กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 โดยมี ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษา กล่าวคำสวดมนต์ กล่าวนำไหว้ครู นายกสโมสรนักศึกษากล่าวนำปฏิญาณตน ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู ประธานเจิมตำราเรียน และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น พิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาส จากนั้นเป็นพิธีแห่ขบวนรำอวยพรเชิญบายศรีและพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยท่านอาจารย์ชัยธวัช ตุ่มมะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้แก่นักศึกษาและผู้ที่เข้าในร่วมพิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *