กิจกรรม

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแบบแฟชั่น อวดผลงานเแฟชั่นดีไซน์ในงาน “The Cocoons centralworld Graduate Fashion Week 2023

ชุดแฟชั่นสุดชิค ไอเดียเก๋ ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแบบแฟชั่น ร่วมอวดผลงานเแฟชั่นดีไซน์ในงาน “The Cocoons centralworld Graduate Fashion Week 2023” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
และต้องขอขอบพระคุณท่านผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ให้เกียรติขึ้นรับช่อดอกไ้ม้และมาเป็นแรงใจ แรงเชียร์ และชมผลงานของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแบบแฟชั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *