สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กันยายน 2561

สิงหาคม 2561

กรกฎาคม 2561

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *