ข่าว

!!!!ประกาศ!!!! เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

!!!!ประกาศ!!!!

เชิญชวนเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารได้ที่งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 26 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันเวลาราชการ

download ประกาศและรายละเอียด เงื่อนไข ที่นี่

ประกาศผลการเสนอราคาค่าบำรุงสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *