ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาการซื้อเครื่องย้อมผ้าตัวอย่างอัตโนมัติระบบอินฟาเรด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *