ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอแและออกแบบแฟชั่น ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *