กิจกรรม

งานประกวด ITFD FRESHMEN 2022

Congratulations ITFD FRESHMEN  2022💥🎉🎊
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดการประกวด ITFD FRESHMEN  2022 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อค้นหานักศึกษาที่สวย หล่อ และมีความสามารถเพื่อเข้ามาเป็นดาว เดือน ของคณะ
ซึ่งปีนี้ ผู้เข้าประกวดทุกท่านได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านต่างๆอย่างครบครัน ไม่ว่าจะนำองค์ความรู้ในด้านการเรียนมาทำเป็นชุดเข้าประกวด การตอบคำถามเกี่ยวกับคณะฯ และการแสดงความสามารถส่วนตัว ต่อหน้าคณะกรรมการอย่างหน้าทึ่ง ซึ่งมีผลสรุปการเข้าประกวดดังนี้
👑 MISTER FRESHMEN ITFD 2022
– the winner B07 นรพนธ์ ไชยราช
– 1 st running up B02 จิตรทวัส ยุวงษ์สระน้อย
– 2 nd running up B05 วิษณุ มาศชาย
👑 MISS FRESHMEN ITFD 2022
– the winner G07 สุภนิดา พานไธสง
– 1 st running up G05 ศศิชา จวนภูเขียว
– 2 nd running up G06 กรกช ขำอาจ
👑 MISS QUEEN ITFD 2022
– the winner Q01 ปพิชญา คุ้มด้วง
– 1 st running up Q04 ณัฏฐนันท์ ชาวบ้านสิงห์
– 2 nd running up Q02 ณัฐพล จันทร์แย้ม
👑 MISS JUMBO QUEEN ITFD 2022
– the winner J03 พร้อมพงษ์ สีลาเม
– 1 st running up J05 อารียา สกุลนา
– 2 nd running up J02 เอื้อมพร เครือจันทร์
👑 MISS CONGENIALITY ITFD 2022
– the winner C03 มัลลิกา เมตตาธรรม
– 1 st running up C02 สิริวรา วงค์ศรี
– 2 nd running up C04 พีระพัฒน์ เนานะมะบัติ
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการเข้าประกวดครั้งนี้เป็นอย่างสูง ประกอบไปด้วย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
3. Pay BY PA PHONE
4. THE ITIEM CLINIC
5. V LINE CLINIC
6. AMOUNT PLUS
7. ร้านลูกโป่งพระประแดง
8. ห้องเสื้อ NAPATTRA
9. ห้องเสื้อ PASSAKORN
10. ร้านลูกไม้เลื่อมสุพรรณบุรี
11. บริษัทแนวตั้ง 65 จำกัด
12. เบญจา
13. MUTANIGHTROOM RESORT
14. GRATIS ADVANCED SKIN CARE
15. สุรชัยศิลป์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *