กิจกรรม

คอลเลคชั่น “House of NangLoeng” บนรันเวย์งานแฟชั่น BIFW 2023 ณ ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์

ผลงานแฟชั่นโชว์จากฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงผลงานบนรันเวย์ ในงานแฟชั่น BIFW 2023 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์ ด้วยคอลเลคชั่นสุดพิเศษ “House of NangLoeng” คอลเลคชั่นสุดพิเศษ โดย ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล นำเสนอมุมมองของสังคมในบริบทต่างๆที่เป็นกระแสในปัจจุบัน ต่อยอดสู่แฟชั่นในรูปแบบ Ready to wear โดยใช้คู่โทนสีสันที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งสดใส และควบคู่ไปกับแนวเอิร์ธโทน ให้เกิดความแตกต่าง สมดุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *