กิจกรรม

คณะฯ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​คอตตอนดีไซน์​ จ.ปทุมธานี​ เพื่อพัฒนาศักยภาพ​ชุมชนในส่วนของผลิตภันฑ์​ บรรจุภัณฑ์​ การเพิ่มมูลค่าของสินค้า และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ในโครงการ Creative Young Designer

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ​2566​ คณะอุตสาหกรรม​สิ่งทอ​และ​ออกแบบ​แฟชั่น​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​พระนคร​ ร่วมกับ 3 คณะ คือคณะสถาปัต​กรรมศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี และคณะบริหารธุรกิจ​ เข้าร่วมโครงการ Creative Young Designer ของบริษั​ท ไทยเบฟเวอเรจ​ จำกัด (มหาชน)​ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจ​ชุมชน​คอตตอนดีไซน์​ จ.ปทุมธานี​ เพื่อพัฒนาศักยภาพ​ชุมชนในส่วนของผลิตภันฑ์​ บรรจุภัณฑ์​ การเพิ่มมูลค่าของสินค้า และการตลาดเชิงสร้างสรรค์​ โดย ดร.มธุรส เวียงสีมา คณบดีคณะอุตสาหกรรม​สิ่งทอ​และ​ออกแบบ​แฟชั่น ​และอาจารย์ จารุวรรณ ดิศวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น พร้อมด้วยนักศึกษา ได้รับมอบในส่วนของการออกแบบเครื่องแต่งกาย​สำหรับบุรุษ​และสตรี และการเพิ่มมูลค่าจากเศษ​ผ้าด้วยการทำเครื่องประดับ ด้วย Concept เรียบง่ายใส่ได้ทุกวัน ด้วยอัตลักษณ์​ของผ้าใยบัวและลวดลายทำให้ผ้าใยบัวได้รับความนิยมเป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *