รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 2 

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 2

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 – 9 มกราคม 2567

สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี โควตา รอบ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *