รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (TCAS 2 Quota)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (TCAS 2 Quota)

สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา TCAS 2 Quota 66 (ปริญญาตรี)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *