ข่าว

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมรณรงค์ NOGIFT POLITY “งดให้ งดรับ”

NOGIFT POLITY คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วมรณรงค์ “งดให้ งดรับ” ของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *