รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 1

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 1  ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2566

สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี โควตา รอบ 1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *