ข่าว

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันกับนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมบริจาคได้ที่งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ที่มา : งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร
โทร : 02-6653555 ต่อ 3021 มือถือ : 095-3259337

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *