สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัด fashion show BRANDING PROJECT เพื่อแสดงผลงานนักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่  4 ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ออกแบบแฟชั่น 4 การสร้างแบรนด์  ของกลุ่มนักศึกษาที่หลากหลายความคิด ถูกรังสรรค์ผ่านในรูปแบบของเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างลงตัว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

งานแฟชั่นโชว์ INGREDIENT ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ท่านคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นประธานในพิธีเปิด งานแฟชั่นโชว์ INGREDIENT จัดโดย สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นณ ลานอเนกประสงค์ข้างคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็น การนำเสนอผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นำเสนอการออกแบบเสื้อผ้าที่ผสมผสานลายพิมพ์เข้ากับพื้นผิวที่ดูแตกต่าง และการนำเสนอผลงาน การออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำเสนอการออกแบบเสื้อผ้าที่ผสมผสานผ้าไทยให้เข้ากับงานดีไซน์สมัยใหม่ มีผู้สนใจเข้าชมงานแฟชั่นโชว์เป็นจำนวนมาก