พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กำหนดการซ้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) รายนามบัณฑิตเรียงลำดัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลลงวันที่  1 สค. 61) ผังที่นั่งบัณฑิต (ข้อมูลลงวันที่ 1 สค. 61)