นิทรรศการภาพถ่าย ‘Life In The Frames’ 25-29 มกราคม 2562

ขอเชิญร่วมนิทรรศการภาพถ่าย ‘ Life in the frames ‘ ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ ภายในงานพบกับการจัดแสดงภาพถ่าย และการจัดจำหน่ายภาพที่ระลึก พร้อมเครื่องดื่มฟรีภายในงาน เริ่มตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2562 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไปณ ร้าน กชาติ คาเฟ่

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 19-20 มกราคม 2562

กฎ-ระเบียบสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม       การย้อมสีครามธรรมชาติ และการพิมพ์ลอกสี          ขั้นตอนการรับสมัคร        ใบสมัคร          

CONGRATULATIONS! สิ่งทอฯ มทร.พระนคร ดังระเบิด! ชนะเลิศออกแบบชุดราตรี

Congratulations! สิ่งทอฯ มทร.พระนคร ดังระเบิด! ชนะเลิศออกแบบชุดราตรี ขอแสดงความยินดีกับนาย ภาสกร บุญรักษ์ นายอานนท์ วาสนา และ น.ส. ชรินรัตน์ ช้อยสามนาค นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบแฟชั่น ประเภทชุดราตรี ภายใต้แนวคิดแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล วิถีผ้าเมืองหนองบัวลุ่มภูสู่สากล จัดโดยจังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ ทีมนักศึกษาได้เดินทางไปรับรางวัลและร่วมแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน Continue Reading →