ภาพงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

เอกอัครราชทูต​สาธารณรัฐ​สิงคโปร์​และภริยา เอกอัครราชทูต​ออสเตรเลีย​และภริยา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะ อุตสาหกรรม​สิ่งทอ​และ​ออกแบบ​แฟชั่น​ได้ร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายท่านเอกอัครราชทูต​สาธารณรัฐ​สิงคโปร์​และภริยา และท่านเอกอัครราชทูต​ออสเตรเลีย​และภริยา ในงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ทั้งนี้ต้องขอ​ขอบคุณ อาจารย์ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น อาจารย์ไกรฤกษ์​ วิเสสพันธุ์​ อาจารย์ ดร.ฐิติมา พุทธบูชา​ และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับคณะในครั้งนี้ ที่สำคัญขอขอบคุณ​ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอที่ให้การสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้ด้วยคะ รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับคณะทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงค์โปร์ 1) นางสาวจิรวรรณ เหมะรังคะ  (Miss Jirawan Hemarungkha) 2) นางสาววิมลศิริ เภาแพง  (Miss Wimolsiri Paowpang) 3) นางสาววรรณศิริ จันทนากูล  (Miss Wansiri Juntanakul) รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับคณะทูตสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 1) นายไชยภัทร สมมณีย์ ชื่อภาษาอังกฤษ  (Mr. Chaiyaphat […]

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (สำเร็จการศึกษา ม.6)

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6) กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ ปฎิทิน ใบสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.)

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564    โควตา รอบที่ 2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.) กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ ใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564    รับตรง รอบที่ 1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.) คุณสมบัติ ปฎิทิน ใบสมัคร รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564    รับตรง รอบที่ 2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.) คุณสมบัติ ปฎิทิน ใบสมัคร