คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 2 

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 – 9 มกราคม 2567 สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี โควตา รอบ 2

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักศึกษา ปวช. 3 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบโควตา และรับตรง โดยไม่เข้าระบบ TCAS ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์ TCAS ใน 4 สาขาวิชา

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และนักศึกษา ปวช. 3 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบโควตา และรับตรง โดยไม่เข้าระบบ TCAS ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถสมัครเรียนได้โดยไม่ถูกตัดสิทธิ์ TCAS ใน 4 สาขาวิชา โดยมีวิธีการสมัครสอบผ่าน เว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp หมายเหตุ: • โควตา รอบที่ 1 : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กย. 2565 – 6 พย. 2567 • โควตา รอบที่ 2 : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พย. 2566- 9 มค. 2567 • รับตรง รอบที่ 1: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มค. […]

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 1

Posted Leave a commentPosted in รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โควตา รอบ 1  ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2566 สมัครผ่านเว็บไซด์   รับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี โควตา รอบ 1