กุมภาพันธ์ 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่่ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 18,425 บาท จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มขนาด A5 เพื่อใช้ในโครงการ Creative Young Designer Season 2 ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,500 บาท

มกราคม 2566

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างซ่อมครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,099 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 121,047 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 21,725 บาท จ้างเหมาติดตั้งโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นดีไซน์ โปรแกรมออกแบบจำลองหุ่นเหมือนจริง และโปรแกรมวางมาร์คเกอร์ จำนวน 30 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 32,100 บาท เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 77,040 บาท […]

ธันวาคม 2565

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมผ้าตัวอย่างอัตโนมัติระบบอินฟาเรด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺBidding) จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 938,500 บาท

พฤศจิกายน 2565

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการ การพัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,496 บาท จ้างเหมารถขนย้ายสิ่งของ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในโครงการ จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการ การพัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท จัดซื้อสื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับใช้ในโครงการ จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการ การพัฒนาวิศวกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้นำพอเพียงเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม สำหรับใช้ในโครงการอบรม หลักสูตรสัญลักษณ์การซักรีดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น […]

ตุลาคม 2565

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสูตร จำนวน 15 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,049.50 บาท น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการ จำนวน 2 คัน ปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่วันที่่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท