จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอแและออกแบบแฟชั่น ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ปี 2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ขอบเขตของงานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

(ยกเลิกประกาศ) ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ขอบเขตของงานปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 4 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ประกวดราคาการซื้อเครื่องย้อมผ้าตัวอย่างอัตโนมัติระบบอินฟาเรด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการซื้อเครื่องย้อมผ้าตัวอย่างอัตโนมัติระบบอินฟาเรด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง เอกสารประกวดราคาการซื้อเครื่องย้อมผ้าตัวอย่างอัตโนมัติระบบอินฟาเรด แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ปี 2566

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ปี 2566 เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปี 2566 รายละเอียดงานทำความสะอาด ปี 2566