คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ชัยธวัช ตุ่มมะ และท่าน ผศ. กมล พรหมหล้าวรรณ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมในกับบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ซึ่งการดำเนินการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทุกประการ บัณฑิตมีความเพียบพร้อมในการฝึกซ้อม และเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ขอกราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และวิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ที่อุสาหะ พากเพียรจนสำเร็จการศึกษา

คอลเลคชั่น “House of NangLoeng” บนรันเวย์งานแฟชั่น BIFW 2023 ณ ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ผลงานแฟชั่นโชว์จากฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงผลงานบนรันเวย์ ในงานแฟชั่น BIFW 2023 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์ ด้วยคอลเลคชั่นสุดพิเศษ “House of NangLoeng” คอลเลคชั่นสุดพิเศษ โดย ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล นำเสนอมุมมองของสังคมในบริบทต่างๆที่เป็นกระแสในปัจจุบัน ต่อยอดสู่แฟชั่นในรูปแบบ Ready to wear โดยใช้คู่โทนสีสันที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งสดใส และควบคู่ไปกับแนวเอิร์ธโทน ให้เกิดความแตกต่าง สมดุล

ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแบบแฟชั่น อวดผลงานเแฟชั่นดีไซน์ในงาน “The Cocoons centralworld Graduate Fashion Week 2023

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ชุดแฟชั่นสุดชิค ไอเดียเก๋ ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแบบแฟชั่น ร่วมอวดผลงานเแฟชั่นดีไซน์ในงาน “The Cocoons centralworld Graduate Fashion Week 2023” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล และต้องขอขอบพระคุณท่านผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้ให้เกียรติขึ้นรับช่อดอกไ้ม้และมาเป็นแรงใจ แรงเชียร์ และชมผลงานของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแบบแฟชั่น

โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะขออนุสรณ์) เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น โดยคณาจารย์ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศีกษาตอนปลาย จำนวน 37 คน อาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน จากโรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะขออนุสรณ์) เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ 4 สาขาวิชา ห้องปฏิบัติการต่างๆ และได้ฝึกปฎิบัติด้านการพิมพ์สีสิ่งทอ การตัดเย็บสิ่งทอเบื้องต้น

วันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครบรอบ 90 ปี

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครบรอบ 90 ปี (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เดิม) ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และได้นมัสการพระคุณเจ้าจากวัดสุทัศนเทพวราราม วรมหาวิหาร มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยภายในงานมีการออกบูธอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งมีวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัย “วงฉลองขวัญสังคีต” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มาบรรเลงดนตรีไทย ภายในงานครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 90 ปี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เดิม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร