แบบฟอร์มงานวิจัยสำหรับนักศึกษา

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มงานวิจัย

  • แบบ สวพ-สสน-1     แบบเสนอโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • แบบ สวพ-สสน-2     แบบรายงานการเผยแพร่ผลงาน โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • แบบ สวพ-สสน-3     แบบรายงานการเผยแพร่ผลงาน โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16
  • แบบ สวพ-สสน-4     แบบข้อตกลงการรับทุน โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon docx  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon pdf 16x16