ประจำปีงบประมาณ 2562

กันยายน 2562 สิงหาคม 2562 กรกฎาคม 2562 มิถุนายน 2562 พฤษภาคม 2562 เมษายน 2562 มีนาคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มกราคม 2562 ธันวาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ตุลาคม 2561

มีนาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 28,248.00 บาท จ้างเหมาจัดโครงการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00 บาท

กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900.00 บาท ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,187.00 บาท

นิทรรศการภาพถ่าย ‘Life In The Frames’ 25-29 มกราคม 2562

ขอเชิญร่วมนิทรรศการภาพถ่าย ‘ Life in the frames ‘ ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ในรายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ ภายในงานพบกับการจัดแสดงภาพถ่าย และการจัดจำหน่ายภาพที่ระลึก พร้อมเครื่องดื่มฟรีภายในงาน เริ่มตั้งแต่ 25 – 29 มกราคม 2562 เวลา 9:00 น. เป็นต้นไปณ ร้าน กชาติ คาเฟ่