ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ พร้อมรหัสนักศึกษารอบ TCAS 5 และ รับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤษภาคม 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อของที่ระลึกในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 21,000.00 บาท จ้างเหมาจัดแสดงแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับ งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท จ้างค่าของที่ระลึกในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท จ้างซ่อมครุภัณฑ์แท่นบรรยายอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 6,420.00 บาท จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.00 บาท ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม จำนวน 60 รายการ […]