ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ/ขายซากวัสดุก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีทอดตลาด / ขายซากวัสดุก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียน 2 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยวิธีทอดตลาด

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 19-20 มกราคม 2562

กฎ-ระเบียบสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม       การย้อมสีครามธรรมชาติ และการพิมพ์ลอกสี          ขั้นตอนการรับสมัคร        ใบสมัคร          

CONGRATULATIONS! สิ่งทอฯ มทร.พระนคร ดังระเบิด! ชนะเลิศออกแบบชุดราตรี

Congratulations! สิ่งทอฯ มทร.พระนคร ดังระเบิด! ชนะเลิศออกแบบชุดราตรี ขอแสดงความยินดีกับนาย ภาสกร บุญรักษ์ นายอานนท์ วาสนา และ น.ส. ชรินรัตน์ ช้อยสามนาค นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบแฟชั่น ประเภทชุดราตรี ภายใต้แนวคิดแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล วิถีผ้าเมืองหนองบัวลุ่มภูสู่สากล จัดโดยจังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ ทีมนักศึกษาได้เดินทางไปรับรางวัลและร่วมแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน Continue Reading →

พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 107,334.00 บาท โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 82,230.00 บาท จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 2 วัน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท ขออนุมัติสั่งทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในราชการ Continue Reading →