ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุการเรียนการสอนจำรสร 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างชั่วคราว

4 ธ.ค. 60 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ –ดาว์โหลดใบสมัคร– 6 ก.ย. 60 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ –ดาว์โหลดใบสมัคร– 26 ธ.ค. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ Continue Reading →

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา TCAS 1/2)

การรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 1/2 TCAS รอบที่ 1/2 – คุณสมบัติ – ใบสมัคร – ปฎิทิน โควตาปริญญาตรี (ปวช. ปวส.) – คุณสมบัติ – ใบสมัคร – ปฎิทิน