กรกฎาคม 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,830.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 48,734.22 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,756.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 46,613.00 บาท

มิถุนายน 2562

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,340.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิทั้งสิ้น 72,192.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 54,240.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น  9,095.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 42,659.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของสาขาวิชา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 18,682.20 บาท จ้างเหมาทำพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 105 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง […]