ธันวาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,490.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,750.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของส่วนราชการ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 94,951.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของส่วนราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,999.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของส่วนราชการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,213.60 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 43,242.00 บาท  

ภาพงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

เอกอัครราชทูต​สาธารณรัฐ​สิงคโปร์​และภริยา เอกอัครราชทูต​ออสเตรเลีย​และภริยา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 คณะ อุตสาหกรรม​สิ่งทอ​และ​ออกแบบ​แฟชั่น​ได้ร่วมนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายท่านเอกอัครราชทูต​สาธารณรัฐ​สิงคโปร์​และภริยา และท่านเอกอัครราชทูต​ออสเตรเลีย​และภริยา ในงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ทั้งนี้ต้องขอ​ขอบคุณ อาจารย์ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น อาจารย์ไกรฤกษ์​ วิเสสพันธุ์​ อาจารย์ ดร.ฐิติมา พุทธบูชา​ และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับคณะในครั้งนี้ ที่สำคัญขอขอบคุณ​ชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอที่ให้การสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้ด้วยคะ รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับคณะทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงค์โปร์ 1) นางสาวจิรวรรณ เหมะรังคะ  (Miss Jirawan Hemarungkha) 2) นางสาววิมลศิริ เภาแพง  (Miss Wimolsiri Paowpang) 3) นางสาววรรณศิริ จันทนากูล  (Miss Wansiri Juntanakul) รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับคณะทูตสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 1) นายไชยภัทร สมมณีย์ ชื่อภาษาอังกฤษ  (Mr. Chaiyaphat […]

พฤศจิกายน 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นแสดงแบบหญิง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 27,285.00 บาท ซื้อหุ่นแสดงแบบชาย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 18,832.00 บาท ซื้อเครื่องอัดความร้อนไฟฟ้าสำหรับงานตกแต่งเครื่องประกอบการแต่งกาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 26,500.00 บาท  

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563)

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ประจำไตรมาส)

เรื่อง ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563)