กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (สำเร็จการศึกษา ม.6)

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6) กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ ปฎิทิน ใบสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.)

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปวส.) กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ ปฎิทิน ใบสมัคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted Leave a commentPosted in แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งบประมาณ 982,800 บาท

กันยายน 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะพัฒนาอาชีพโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการสิ่งทอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนวัดทุ่งสีหลงและโรงเรียนบ้านแจงงาม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8000.00 บาท ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะพัฒนาอาชีพ โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการสิ่งทอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งสีหลงและ โรงเรียนบ้านแจงงาม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,995.00 บาท

สิงหาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถตู้ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700.00 บาท ซื้อวัสดุงานอาคารสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,520.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,688.00 บาท จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 26,664.40 บาท ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,820.00 บาท จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง เป็นเงินทั้งสิ้น 38,520.00 บาท