สอบราคาจ้างทำความสะอาด กันยายน 2556-2559

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2559 ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2560 เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา มีนาคม 2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา พฤษภาคม 2558 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้งตู้ไฟฟ้าแรงสูง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เอกสารการรับซองสอบราคา สิงหาคม 2557 ประกาศสอบราคาจ้างการจ้างเหมาะทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เอกสารการรับซองสอบราคา  เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา มีนาคม 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ด กรุงเทพมหานคร เอกสารประกอบการรับซองสอบราคา กันยายน 2556 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคขนาด 3,000 ANSI LUMENS พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด  เอกสารการรับซองสอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะกลมไฟเบอร์กลาส พร้อมที่นั่ง จำนวน 10 ชุด  เอกสารการรับซองสอบราคา ประกาศสอบราคาจ้างการจ้างเหมาะทำความสะอาดอาคารเรียนของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เอกสารการรับซองสอบราคา

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่าง วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2559 ณ วังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ท ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ / ติดต่อประสานงาน  ว่าที่ร้อยตรี ธีระพง์  ฐานะ 083-8222-395

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 

กำหนดการตรวจโรคเอกซเรย์นักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)

Posted Leave a commentPosted in ข่าว

ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรคเอกซเรย์นักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาใหม่) โดยการตรวจโรคเอกซเรย์นักศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ และกำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร กำหนดการตรวจโรคและปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02-665-3560, 02-665-3555 ต่อ 3032  (ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น)

ข่าวประกาศขายทอดตลาด

Posted Leave a commentPosted in ข่าวประกาศขายทอดตลาด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557