กุมภาพันธ์ 2564

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบสารเคมีและเครื่องแก้ว OVEN จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,696.00 บาท จ้างงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ      (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวม 18 อัตรา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,090,000.00 บาท

ธันวาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 5,490.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 19,750.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของส่วนราชการ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 94,951.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของส่วนราชการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 13,999.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของส่วนราชการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 11,213.60 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 43,242.00 บาท  

พฤศจิกายน 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นแสดงแบบหญิง แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 27,285.00 บาท ซื้อหุ่นแสดงแบบชาย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 18,832.00 บาท ซื้อเครื่องอัดความร้อนไฟฟ้าสำหรับงานตกแต่งเครื่องประกอบการแต่งกาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 26,500.00 บาท  

ตุลาคม 2563

Posted Leave a commentPosted in ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 เครื่อง พิกัดบรรทุก 340 กิโลกรัม จอดรับส่ง 6 ชั้น 6 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 23,540.00 บาท ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,760.00 บาท