มีนาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัส 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 26,000.00 บาท Continue Reading →

กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ ตำบลบ้านปึก อำเภออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี จำนวน 16 รายการ จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,060.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสูตร จำนวน 62 เล่ม จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 13,950.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ จำนวน Continue Reading →

มกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำรวน 1 รายการ จำนวน 1 งาน 8,700.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงกั้นห้องเรียนเขียนแบบ อาคาร 4 ชั้น 4 จำนวน 1 รายการ 206,426.30 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุโครงการราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ จำนวน 7 รายการ 6,980.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสูตร Continue Reading →

ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างวัสดุสำหรับโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร  ครบรอบ 13 ปี จำนวน 3 รายการ ร้านสถิตย์วิมลภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 รายการ บริษัท ไอ ทีทีไอ พลาสติก จำกัด รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 Continue Reading →

พฤศจิกายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุการเรียนการสอน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Continue Reading →