พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 107,334.00 บาท โครงการซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 82,230.00 บาท จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 2 วัน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ่งทอเพื่อตอบสนองยุคดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท ขออนุมัติสั่งทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในราชการ Continue Reading →

ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.00 บาท ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในโครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 78,950.00 บาท จ้างเหมารถรับจ้างสำหรับไปฝึกอบรมโครงการต่อยอดภูมิปัญญา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ จำนวน 1 คัน 12 ที่นั่ง จำนวน 4 วัน Continue Reading →

กันยายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000.00 บาท จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 เครื่อง พิกัดบรรทุก 340 กิโลกรัม จอดรับส่ง 6 ชั้น 6 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 23,540.00 บาท

สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,700 บาท ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200.00 บาท จ้างซ่อมเครื่องย้อมชิ้นงานแบบแพคเกจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,560.00 บาท

กรกฏาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 35 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 91,624.10 บาท ซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 22,660.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 งาน Continue Reading →