กันยายน 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหลักสูตร จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉาะเจาะจง