สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200.00 บาท จ้างซ่อมเครื่องย้อมชิ้นงานแบบแพคเกจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,560.00 บาท

กรกฏาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 35 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 91,624.10 บาท ซื้อวัสดุสำหรับงานอาคารสถานที่ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 22,660.00 บาท ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 งาน Continue Reading →

มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจักรอุตสาหกรรม จำนวน 27 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 72,800.00 บาท ซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จำนวน 22 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 86,379.00 บาท ซื้อของที่ระลึกใช้ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน 20 ชิ้น จำนวน 1 งาน Continue Reading →

พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพคืนคนดีสู่สังคม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน 3,000.00 บาท จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการออกแบบพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,000.00 บาท ซื้อวัสดุโครงการออกแบบพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแผกกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 28 รายการ จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,240.00 บาท ซื้อวัสดุสำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม Continue Reading →

เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุสำหรับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,194.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท Continue Reading →