รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ ลูกจ้างชั่วคราว

Posted Leave a commentPosted in ข่าวรับสมัครงาน

29 มิ.ย. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 25 มิ.ย. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ –ดาว์นโหลดใบสมัคร– 14 มิ.ย. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ –ดาว์โหลดใบสมัคร– 16 มี.ค. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ –ดาว์โหลดใบสมัคร– 12 ม.ค. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ –ดาว์โหลดใบสมัคร– 4 ธ.ค. 2560 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

Posted Leave a commentPosted in ข่าวรับสมัครงาน

7 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังก้ดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 3 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 30 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 23 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 19 ม.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 12 ต.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Posted Leave a commentPosted in ข่าวรับสมัครงาน

16 ส.ค. 61 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 16 ส.ค. 61 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะสังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 31 ม.ค. 61 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 10 ก.พ. 60 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 2 ธ.ค. 59 รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมาหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น งานกิจการนักศึกษา 19 ต.ค. 59 ประกาศเรื่องผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน-สัมภาษณ์) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย […]