ข่าวรับสมัครงาน

6 ก.ย. 60 ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีเคมี     สิ่งทอ สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ –ดาว์โหลดใบสมัคร– 10 ก.พ. 60 ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 2 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคล เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย สังกัดคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น Continue Reading →