ข่าว

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ มทร.พระนคร
– ลงทะเบียน เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมส่งผลตรวจ ATK และชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๕๐๐ บาท
– เสร็จพิธีฝึกซ้อมฯ เวลา ๑๕.๓๐ น.
***การแต่งกายเสมือนวันจริง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนด***

🟣 ฝึกซ้อมย่อยรวม วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

🟣 ฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

🟪 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

ทั้งนี้ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านตอบแบบสอบถาม การเข้าร่วมพิธี
https://forms.gle/YJdKpXCSSPTe7hV87
และแแบบประเมินภาวะการมีงานทำ https://job.rmutp.ac.th/#!/
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 02-665-3555 ต่อ 3031,3032
มือถือ : 061-772-9066

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *