ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS 5 , ผู้สมัครที่มีความบกพร่องด้านการได้ยิน และ รอบรับตรงรอบที่ 2 (ด่วนที่สุด)

ขยายเวลาการรับสมัคร รอบ TCAS5 และ รับตรง รอบ 2

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCS รอบ “รับตรงอิสระ”
ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน
ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฎิบัติ
(สำหรับนักศึกษา ม.6 TCAS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาวน์โหลด

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *