ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2561

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCS รอบ “รับตรงอิสระ”
ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
TCS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน
ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน/ปฎิบัติ
(สำหรับนักศึกษา ม.6 TCAS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ดาวน์โหลด

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *