โครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ภายใต้แนวคิด The Debut Project 8th

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ The Debut Project 8 : ก้าวแรกสู่การเริ่มต้น ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งโครงการแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ทั้ง 4 สาขาวิชาของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตมืออาชีพออกมาได้อย่างสมบูรณ์

งานแฟชั่นโชว์ที่ Zen Event Gallery ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จบลงไปแล้วอย่างงดงามค่ะ แต่หากสนใจเสื้อผ้าสวยๆ ที่ผ่านกระบวนการคิด สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา ที่จัดงานขึ้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ติดต่อได้ที่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 02-6653555 ต่อ 3010

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *