เกี่ยวกับเรา

ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งทอ  ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  เป็นการศึกษาในลักษณะของภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ เน้นการศึกษาตั้งแต่อุตสาหกรรมการฟอกย้อม เทคโนโลยีสิ่งทอ  ไปจนถึงอุตสาหกรรมการตัดเย็บ  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  การออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า  รวมถึงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ผสมผสานกับเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคนิควิทยาการ เทคโนโลยีทันสมัยด้านเครื่องมือ อุปกรณ์  ทำให้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอได้อย่างต่อเนื่อง

Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design

  • Faculty of Textiles Industrial and Fashion Design (RMUTP, Chumporn Khet Udom Sak Campus)
    With its integrated education, the Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design has earned several awards over the years. The faculty has offered Bachelor of Technology Program as follows:Bachelor of Technology Program (B.T.)
  • Garment Technology
  • This course focuses on garment producing, creating and analyzing models, quality control, production planning and controlling, and textile business management.
  • Textile Chemical Technology
  • This course focuses on chemical analysis, fiber science, fiber technology, testing and examining, dyeing and silk – screening system, textile finishing and textile business management.
  • Fashion and Textile Design
  • This course focuses on aesthetics principles, fashion design, textile and local textile design, silk – screening and dyeing technology, computer for design, fashion merchandising and costume design.
  • Textile Product Design

This course focuses on textile design, creating and analyzing for design, advanced textile manufacturing process, and computer for design.

For further information, please contact :

Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design
517 Nakhon Sawan Road, Chitralada, Dusit, Bangkok 10300
Tel.+66 2629 9152-7 ext.2001, 2002, 5003 Fax :+66 2282 3718
Website : http://www.itfd.rmutp.ac.th
E-mail : itfd@rmutp.ac.th