อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ ร่วมอัดรายการ “กบนอกกะลา” ในเรื่อง “การย้อมผ้า”

อาจารย์พิชิตพล เจริญทรัพยานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ร่วมอัดรายการ “กบนอกกะลา” ในเรื่อง “การย้อมผ้า” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9 MCOT) ในวันที่ กุมภาพันธ์ 2560 ในเวลา 20.35 – 21.25 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *