สรุปผลการแข่งขันทักษะการออกแบบเสื้อผ้า หัวข้อ : Smart RMUTP

  • ชนะเลิศ : โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันนท์อุปถัมภ์)
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล : โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม และ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *