ร่วมกันค้นหาคำตอบว่า “หลักการยศาสตร์ ส่งผลอะไรต่อขนาดของเสื้อผ้าแฟชั่น”

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร ร่วมกันค้นหาคำตอบว่า “หลักการยศาสตร์ ส่งผลอะไรต่อขนาดของเสื้อผ้าแฟชั่น” โดยได้รับเกียรติจากพี่ส้มโอ นักออกแบบชุดตุ๊กๆ นักออกแบบชุดหน้ากากนักร้อง และจากรายการ DIVA Thailand Makeover ช่วยเสริมข้อมูลขนาดสัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบแฟชั่นให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับความรู้และประสบการณ์จากมืออาชีพ สามารถทำให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดใช้งานให้กับวิชาชีพด้านการออกแบบต่อไป โดยมี ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำวิชาการยศาสตร์สำหรับงานสิ่งทอ เป็นผู้ร่วมฟังการสัมมนา ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *